zavřít

Čerpání dotací a financování nákupu elektromobilu

K nákupu elektromobilu můžete využít dotační tituly vyhlášené ministerstvy České vlády
 

Příklady aktuálních dotačních titulů

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu - VÍCE V NOVINKÁCH"
  Záruka Elektromobilita
  - datum podání žádosti 1.1.2024, termín převzetí vozu 31.12.2025
   
 • Ministerstvo životního prostředí
  Ekomobilita pro veřejný sektor - nákup elektrovozu vč. dobíjecích bodů
  - termín podání žádosti 15.12.2023, termín převzetí vozu 30.6.2025

Poskytneme zákazníkovi součinnost s administrací spojenou s podáním žádosti  a s jejím  vlastním podáním.