zavřít

Finanční leasing - financování pro podnikatele

  • určeno pro podnikatele a právnické osoby
  • po dobu splácení leasingu jste nájemcem vozidla 
  • majitelem vozidla se stáváte po skončení financování jeho odkupem od leasingové společnosti
  • minimální doba financování se řídí dobou odpisování dle zákona o daních z příjmu
  • nezatěžujete rozvahu hmotným majetkem 
  • nezatěžujete svoje cash-flow vlastními zdroji na začátku nájemní smlouvy